OBCHODNÍ PODMÍNKY

Společnost BK Beauty keratin s.r.o. se sídlem Květnové náměstí 14, Průhonice, 252 43 IČ: 24136425, DIČ: 24136425, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 181930 (dále jen „prodávající“) je provozovatelem on-line obchodu na internetových stránkách www.brazilkeratin.cz (dále jen „internetový obchod nebo prodávající popřípadě prodejce“). V těchto Obchodních podmínkách jsou stanoveny podmínky, za kterých prodávající prodává zboží uživatelům internetového obchodu (dále jen „kupující“).
 
I. Objednávání zboží
1. Nabídka zboží je rozdělena do různých kategorií. V každé z kategorií najde kupující přehled jednotlivých druhů zboží a podrobný popis každého z nich včetně kupní ceny a to bez DPH i s DPH.
2. Zboží, o které má kupující zájem, může přidat do nákupního košíku. Po přidání zboží do košíku vyplní kupující všechny předepsané údaje uvedené v objednávkovém formuláři, které následně zkontroluje a případné chyby opraví. Pokud jsou údaje vyplněné v objednávkovém formuláři správně a kupující si přeje zboží objednat, klikne na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Tímto okamžikem si kupující objednává vybrané zboží. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, a že s nimi bez výhrad souhlasí..
3. Na adresu uvedenou v objednávce bezprostředně po nákupu obdrží kupující e-mail, ve kterém prodávající objednávku kupujícího potvrzuje. Potvrzením objednávky dochází k uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.
4. V potvrzení prodávajícího musí být uvedeny tyto informace: identifikace kupujícího (adresa pro doručení), číslo objednávky, datum objednávky, druh a počet objednaného zboží, kupní cena jednotlivých položek, náklady na dodání zboží (doprava a případné náklady na platbu dobírkou), celková kupní cena obsahující DPH i veškeré náklady.
5. Prodávající se zavazuje vyřídit objednávku a objednané zboží doručit na adresu v objednávce uvedenou. Prodávající si vyhrazuje právo zboží nedodat, nemá-li je již na skladě a není-li již možné toto zboží dodatečně sehnat. Rovněž si prodávající vyhrazuje právo objednávku nevyřídit, je-li dodací adresa či adresa plátce neúplná nebo pochybná. O tomto odmítnutí objednávky je zákazník informován na své uvedené e-mailové adrese.
6. Nakupující se zavazuje závazně objednané a odeslané zboží odebrat a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a to včetně poplatků (doprava, dobírka) uvedených v závazné objednávce.
7. Pokud nakupující opakovaně neplní svůj závazek, neodebírá a neplatí za závazně objednané zboží, má prodávající právo objednávky tohoto nakupujícího odmítnout.
 
II. Platební podmínky
Ceny jsou platné v době objednávky. U zboží, které je označeno v "akci", platí uvedená cena do vyprodání zásob nebo do uvedeného data. Cena za námi potvrzenou objednávku se nemění. Všechny ceny jsou uvedené včetně DPH. Při platbě bankovním převodem neúčtujeme žádné další poplatky. Za zahraniční platby hradí poplatky každý své bance dle jejího uvedeného tarifu. Za odeslané zboží do zahraničí účtujeme dle váhy/ceníku PPL. Platba platební kartou má stejné podmínky jako platba bankovním převodem.
 
III. Doprava
Objednané zboží je rozesíláno prostřednictvím přepravní společnosti PPL, Zásilkovna, či jiného smluvního dopravce dle výběru zákazníka.. Cena za dopravné se odvíjí od tarifu přepravní společnosti. Při nákupu nad 1.500,-Kč doprava po celé ČR zdarma. Pokud je objednané zboží na skladě, je vyexpedováno nejpozději do 48 hodin. V případě bezhotovostní úhrady zboží je zásilka expedována po připsání částky na bankovní účet prodejce. V zásilce obdržíte fakturu, která zároveň slouží jako dodací i záruční list. Pokud nebude faktura v zásilce přibalena či potvrzena, kontaktujte prodávajícího.
 
IV. Převzetí zboží
Při zvolení platby na dobírku dostane zákazník fakturu v tištěné podobě společně s objednaným zbožím. Objednané zboží si převezmete od přepravní společnosti. Při převzetí zásilky dodané prostřednictvím našeho smluvního přepravního partnera doporučujeme provést kontrolu vnějšího stavu zásilky. Veškeré zboží je odesíláno kvalitně a bezpečně zabalené za což si prodávající ručí. V případě poškození vnějšího obalu zásilky (např. pomačkaný, roztrhaný, rozmočený…) zásilku od přepravce nepřebírejte a kontaktujte nás. Veškeré kontakty jsou uvedeny na našich internetových stránkách.  V případě, kdy kupující obdrží zboží poškozené (např. rozbitý produkt), zboží dojde nekompletní popřípadě jiné než zboží objednané musí kupující provést reklamaci nejpozději do tří pracovních dnů a to elektronicky na email: obchod@brazilkeratin.cz nebo doporučeným dopisem na korespondenční adresu prodávajícího.
 
V. Reklamační podmínky
1. V souladu se zákonem č. 367/2000 má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, je nutno nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení a v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum doručení zboží prodávajícímu). Se zbožím musí být také předložena kopie faktury, nebo jiný doklad prokazující původ jeho zakoupení v našem internetovém obchodě. 
2. Reklamované zboží musí kupující zaslat na adresu prodejce ve vhodném obalu, aby nehrozilo jeho poškození při přepravě a manipulaci. Zboží zaslané na dobírku, nebude přebráno. Kupující pojistí balík na vlastní náklady. Prodávající neručí za škodu způsobenou dopravcem.
3. Dopravu na místo uplatnění reklamace hradí zákazník a to i v případě oprávněné reklamace. 
4. O reklamaci prodávající rozhodne v zákonné lhůtě  od doručení reklamovaného zboží. O výsledku vyrozumí reklamujícího elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak. 
5. V případě vracení peněz prodávající vrátí kupujícímu částku zaplacenou za vracené zboží. Vrácení částky za případné poštovné se řídí dle zákona.
 6. Peníze za zboží budou navráceny po dohodě se zákazníkem bankovním převodem (peníze budou odeslány cca do 10 dnů po ukončení reklamace).
 
Místo a způsob uplatnění reklamace:
BK BEAUTY KERATIN s.r.o.
Květnové náměstí 14
CZ- 252 43 Průhonice
 
Záruka se nevztahuje na škody způsobené použitím produktu jinak než je uvedeno v návodu nebo než je obvyklé. Dále mechanickým nebo úmyslným poškozením, přirozeným opotřebením vyplývajícím z povahy produktu (spotřeba, použití apod.), živlem (vodou, ohněm, přímým sluncem, větrem, bleskem) a jinými vnějšími vlivy atp.
V případě uplatnění oprávněné reklamace bude částka při vrácení zboží zaplacená za reklamované zboží poukázána výhradně na zákazníkem udané číslo bankovního účtu. 
 
VI. Zpracování osobních údajů
1. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které poskytne kupující v průběhu využívání internetového obchodu, jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. V žádném případě prodávající neposkytuje tyto údaje třetí straně.
2. Prodávající je zaregistrován ve Veřejném registru zpracování osobních údajů vedeném Úřadem pro ochranu osobních údajů pod číslem 00037810.
3. Používáním internetového obchodu kupující souhlasí se shromažďováním a používáním informací o kontaktních údajích jím uvedených a o jeho nákupech. Automaticky také dává souhlas se zasíláním reklamy na jím uvedené adresy (i elektronické). V případě, že si kupující zasílání reklamy nepřeje, musí toto sdělit písemně na e-mail: obchod@brazilkeratin.cz nebo využít automatického odhlášení.
V. Závěrečná ustanovení
1. Nestanoví-li tyto Obchodní podmínky jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů platných v České republice.
2. Tyto Obchodní podmínky se vztahují na každou kupní smlouvu uzavřenou mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu. Prodávající si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky měnit a doplňovat bez předchozího upozornění. Případné změny a doplňky Obchodních podmínek se nebudou vztahovat na již uzavřené kupní smlouvy.